Akumulační sálavé kamna

Základní specifikace

Základním principem akumulačních kamen (většinou také kachlových kamen) je dlouhý interval přikládání. Nejobvyklejší kamna se staví s intervalem přikládání 12 hodin. To znamená, že jednou za 12 hodin se do kamen vloží dávka paliva a zní uvolněná energie se uloží do velké akumulační masy (šamotu). Poté je předávána rovnoměrně do okolí formou zdravého sálavého tepla až do další přiložené dávky.
K tomuto systému lze nainstalovat také automatickou regulaci, která zajistí maximální využití vytvořeného výkonu v tělese kamen.

Realita této stavby

Akumulační kamna se staví nejčastěji na 12 hodinový, případně 24 hodinový interval přikládání. Kamna jsou schopna vytvořenou tepelnou energii rozložit na dlouhou dobu a mohou tak sloužit jako topidlo do nízkoenergetických domů.